Prive Safari, tentsafaris in Tanzania en zuid Kenia

Combination safari

Kenya - Tanzania open again!

    Home          Contact          Information request       News        Clients ratings and photo's        Q&A          Links

Why choose for Prive Safari?
How travel Prive?

Tanzania

National parks
Wildlife
Summary of our safari programs
Out of Africa
Adventurous Prive
Lengasiti Maasai
The South and East

The Great Migration

in Tanzania & Kenya

Climbing Kilimanjaro
Relax on the beaches
Flights Int/domestic
Safari with children
Conditionsdisclaimer

Support the Maasai Lengasiti Primary School in Tanzania.

Buy their calendar!

Site update: 28/7/2008

 

 

Stichting Nederland - Lengasiti.

 

Prive Safari ondersteunt het werk van de Stichting Nederland - Lengasiti van harte:

- Omdat wij ervaren hebben dat het werk van deze Stichting een direct verschil maakt voor de kinderen van de Lengasiti Maasai die de hulp hard nodig hebben.

- Omdat de Maasai schoolboard de projecten bepaalt.

- Omdat de hulp rechtstreeks en gecontroleerd plaatsvindt.

- Omdat de Stichting uitsluitend met professionele vrijwilligers werkt.

 

De stichting Nederland-Lengasiti ondersteunt het onderwijs bij de Maasai in de omgeving van Lengasiti in het noorden van Tanzania.

 

 

Haarlemmermeer millenniumproof predikaat

Samen met 8 andere organisaties uit de Haarlemmermeer, ontving de Stichting op 9 september  2009 het predikaat Millenniumproof Haarlemmermeer.

Het predikaat is ingesteld bij besluit van de raad van 2 juli 2009.

De toekenning is geschied op grond van de bijdrage geleverd aan het realiseren van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. 

 

Projecten die via de Stichting uitgevoerd zijn:

- 2/2009:   Inrichting slaapzaal voor leerlingen Secondairy School.

- 8/2008:   1.200 muskietennetten in de Lengasiti area voor gezinnen met kinderen onder de 5 jaar.

- 3/2008:   Veterinair onderzoek naar een methode om de gezondheid onder de veestapel in Lengasiti te verhogen. 

- 11/2007: Bouw 2 klaslokalen Lengasiti Primary School.

- 6/2007:   Dak en ramen van de Lengasiti Primary School.

- 5/2007:   Financiële ondersteuning van bezoek dr. Moinget Ole Kuney aan Nederland.  

- 12/2006: Aanschaf hemelwatertank bij Lengasiti Primary School.

 

Projecten die via de Stichting in de opstart fase zijn:

- In samenwerking met Educatieve Hogeschool van Amsterdam: studentenuitzendingen naar de Primary and Secondairy School.

 

De Stichting ontvangt gelden via:

- Verkoop Lengasiti Birthday Calender.

- Verkoop kunstwerk Rhythm and Boe's.

- Individuele giften.

 

Bestuur:

Maaike de Bats.

Thijs Bosma.

Mirjam Steffels.

 

Raad van aanbeveling:

Jannette Blom, notaris.

Thijs Bosma, registeraccountant.

Gerard de Ruijter, medisch consultant.

Mirjam Steffels, schooldirecteur.

 

Contact:

Wallenbergstraat 54, 2131TX Hoofddorp.

E-mail: maaike.debats@planet.nl

Tel: 023-5630112

 

Bijdrage opleiding Maasai Community Animal Health Workers 2/2009.

Mogelijk gemaakt door de Rotaryclub Haarlemmermeer van 1852, konden wij een toezegging doen voor een bijdrage aan de opleiding van 10 Maasai Community Animal Health Workers als onderdeel van het 3-jarig vaccinatieprogramma dat de DIO, de Nederlandse afdeling van Veterinaires Sans Frontieres, in dit gebied in oktober 2009 gaat opstarten.

 

Inrichting slaapzaal voor leerlingen Secondairy School 2/2009.

Door Mies de Wilde en Arie Helsloot is als huwelijksgeschenk een donatie gevraagd voor de inrichting van de meisjes slaapzaal op de Secondairy Ewong'on (licht) Maasai School.

Voor het ontvangen bedrag konden tevens de ramen en deuren van het schoolgebouw worden gebouwd.

 

Lengasiti meisjes slaapzaal Lengasiti secondairy school

 

 

Uitdelen van 1.200 muskietennetten 8/2008.

Mosquitonet distribution Lengasiti Maasai

 

Mogelijk gemaakt door een particuliere gift van een Hoofddorpse familie, werden 1.200 muskietennetten uitgedeeld aan gezinnen met kinderen onder de 5 jaar.

Kinderen en zwangere vrouwen lopen het grootste gevaar besmet te worden met het malaria virus.

Goed geďmpregneerde muskietennetten blijken volgens de WHO een effectieve bescherming te bieden.

 

Opening van 2 klaslokalen Lengasiti Primary School 10/2007.

Opening 2 classrooms Lengasiti Maasai Primary School

 

Mede mogelijk gemaakt door de verkoop van het schilderij van Maarten Kramer, kon in 10/2007 de opening gevierd worden van 2 nieuwe klaslokalen van de Lengasiti Primary School.

Hoewel er door het uitvallen van de pompen onvoldoende water naar het dorp gehaald kon worden, is er met man en macht gewerkt om de 2 klaslokalen in ruwbouw klaar te hebben, zodat wij die in 10/2007 namens de Stichting konden openen. De Primary School heeft hiermee 6 klaslokalen voor haar 365 leerlingen.

 

GEPO Vleeswaren Nieuw Vennep koopt schilderij Maarten Kramer 9/2008.

Onthulling Rythm and Boe's bij Gepo Nieuw Vennep

 

Burgemeester Weterings van de Haarlemmermeer heeft het schilderij in de hal van het bedrijf samen met de familie van de Poppe onthuld.

Nadat het schilderij eerst in de galerie van Schouwburg de Meerse en daarna in het gemeentehuis van de Haarlemmermeer tentoon is gesteld vond de heer van de Poppe, vader van de huidig directeur van GEPO: 'dit schilderij moeten we in de Haarlemmermeer houden'.
Burgemeester Weterings en wethouder economische zaken van Dijk bleken daarna gaarne bereid om het schilderij tijdens een bedrijfsbezoek te onthullen.

 

Bezoek dr. Moinget Ole Kuney aan Nederland 11 mei - 5 juni 2007.

Gedurende 4 weken heeft dr. Moinget Ole Kuney, chief van de Maasai, hoofd medische dienst Kilimanjaro Int. Airport en als dokter verantwoordelijk voor 48 kleine ziekenhuisjes in Maasai land (een gebied zo groot als Nederland), werkbezoeken afgelegd bij Nederlandse organisaties om steun te krijgen voor zijn werk en de Lengasiti gemeenschap.

 

WOT Werkgroep Ontwikkelings Techniek Universiteit Twente

Werkgroep Ontwikkelingstechniek Universiteit Twente

Bezoek Ole Kuney aan brandweer Schiphol

Schiphol brandweer oefening

 

DIO Dierenartsen in Opleiding

Dierenartsen in Opleiding,

de Nederlandse Veterinaire Sans Frontiere

Kringapotheek Thoolenburg Sophie Geesink

Kring apotheek Thoolenburg Sophie Geesink

Ernst Bolsius huisarts

Huisarts Ernst Bolsius Hoofddorp

Ziekenhuis Den Helder Gerard de Ruijter

Gemini ziekenhuis Den Helder Gerard de Ruijter

familie post, melkveebedrijf Friesland

Familie Post, melkvee bedrijf Friesland

Maasai op klompen

Maasai op klompen

Koeien aan melkrobots, Joost Snoep

Joost Snoep, koeien aan melkrobots

Operatie Gemini ziekenhuis

Operatie Gemini ziekenhuis

Hoofddorpse courant

Interview Hoofdddorpse Courant

Oley Kuney blue mountains tanzania

Ole Kuney in de Blue Mountains, Tanzania

 

Aan dit bezoek werkten mee:

dr. Willem Akkersdijk, St. Jansdal ziekenhuis, Harderwijk.

Peter Weerman,Verheul en Weerman fysiotherapie, Nieuw Vennep.

dr. Tineke van Alphen, Medial, Hoofddorp.

dr. Theo Mank, Haarlem.

Prof. dr. Frank Miedema, Hoofddorp.

Rene Hoogenbosch, Schiphol Medical Services.

Sophie en Wilco Geesink, Kring apotheek Toolenburg, Hoofddorp.

dr. Jos van Roosmalen, LUMC, Leiden.

dr. Ernst Bolsius, Hoofddorp.

prof.dr. Joep Lange, IATEC, Amsterdam.

Familie Post, Oosterzee en familie Jansma, Aduard.

dr. Joost Snoep, Heino.

David Speksnijder en Barbara Verfuurden, Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking (DIO) van de faculteit diergeneeskunde behoren de bij de universiteit van Utrecht.

Freddy Alferink, Werkgroep Ontwikkelings Technieken, Universiteit Twente,Enschede.

Wiebe Bosma, Rotterdam Airport, Rotterdam.

Henk de Groot, ADSE, Hoofddorp.

Muriel Peiter, Sanofi Aventis, Gouda.

Gerard de Ruijter, Gemini ziekenhuis, Den Helder.

Rotaryclub Haarlemmermeerlanden, Hoofddorp, Ed Groen.

Rotaryclub Haarlemmermeer van 1852, Nieuw Vennep, Hans de Bats.

Rotaryclub Haarlemmermeer / Schiphol, Hoofddorp, Gerard de Ruijter.

Annemieke Mol en Sander Doorenspleet, EHvA, Amsterdam.

Tineke en Thijs Bosma, Badhoevedorp.

Familie Verheul, Hoofddorp.

Helen Kuipers-Conijn, Vijfhuizen.

Maarten Kramer, kunstschilder, Hoofddorp.

Familie Bosma, Hoofddorp.

Vele vrienden.

 

In de pers verschenen over dit bezoek artikelen in:

Het Noord Hollands Dagblad 5/2007

Helderse Courant 5/2007

Hoofddorpse Courant 24/5/2007

Witte Weekblad 29/5/2007

Zondag Haarlemmermeer 3/6/2007

 

 

kunst van Maarten Kramer - kunstwerk 'Rhythm and Boe's'

Voor Lengasiti schoolproject

Schilderij Rythm and Boe's Maarten Kramer voor de Lengasiti Maasai Primary School

Rhythm And Boe's

De opbrengst komt geheel ten goede van de Stichting Nederland-Lengasiti ter ondersteuning van de Lengasiti Primary School. Niet alleen de behuizing, maar ook de leermiddelen zijn niet alleen naar Nederlandse, maar ook naar Tanzaniaanse maatstaven abominabel.

Klik hier voor meer informatie over Maarten Kramer, het kunstwerk en de aankoop:


2m x 3m in groep Koe, uit 2007.

 

Uitreiking eerste kalenders aan voorzitters Rotaryclubs Haarlemmermeer 1/2007.

 Uitreiking eerste Lengasiti Primary School birthday kalenders

Tijdens een bijeenkomst in het Oude Raadhuis in Hoofddorp, werden de eerste Lengasiti kalenders aan de voorzitters van de Rotary clubs in de Haarlemmermeer uitgereikt door Maaike de Bats, voorzitter van de Stichting. Door de bijdrage van deze clubs kan de volledige verkoopopbrengst ten goede komen aan de Lengasiti.

 

Tekstvak: Steun de Maasai Lengasiti Primary School in
 
 Tanzania.
Koop hun verjaardagskalender voor € 10.

 

 

 

 

Lengasiti Birthday Calendar

 

De Lengasiti Primary School heeft ongeveer 365 Maasai leerlingen uit de wijde omgeving van Lengasiti, een dorpje in de Blue Mountains, ten noord oosten van Arusha in noordelijk Tanzania.

 

De 365 leerlingen krijgen, gedurende een deel van de dag, les in 3 klaslokalen van 4 Tanzaniaanse leerkrachten. Niet alleen de behuizing, maar ook de leermiddelen zijn niet alleen naar Nederlandse, maar ook naar Tanzaniaanse maatstaven abominabel.

Nadat wij in februari 2006 via  Dr. Ole Kuney, Maasai chief en hoofd medische dienst van het nabijgelegen Kilimanjaro Airport, in contact kwamen met de Maasai schoolboard, is het initiatief ontstaan voor de werving van geldmiddelen voor lesmateriaal voor deze school.

Daarom is aan 60 leerlingen van de school gevraagd tekeningen te maken, die door rdesign® in Amsterdam en drukkerij Groen uit Hoofddorp. zijn verwerkt tot deze schitterende kalender.

De netto opbrengsten van de verkopen van de kalender worden door ons via Dr. Ole Kuney aan de schoolboard gestuurd en hij zal ook toezien op de besteding van de geldmiddelen.

 

Namens de leerlingen van de Lengasiti Primary School, bedankt!

 

Maaike de Bats, voorzitter Stichting Nederland-Lengasiti.

 

Raad van aanbeveling:

Jannette Blom, notaris

Thijs Bosma, registeraccountant

Gerard de Ruijter, medisch consultant

Mirjam Stefels, school directeur

 

Uitgave van de Stichting Nederland-Lengasiti.

Correspondentieadres: Wallenbergstraat 54, 2131TX Hoofddorp

Rabobank rekening 1202.98.686

Kalender

Afmetingen: 20 x 20 cm

1e druk: 500 exemplaren

 

Mede door de inzet van:

 - rdesign®

 - drukkerij Groen

 - Rotary Clubs

     H'meer van 1852

     H'meer-Schiphol        

 - vrienden

 

gaat de volledige opbrengst van de verkoop van de kalenders rechtstreeks naar de Lengasiti Primary School voor besteding aan schoolmiddelen.

 

 

 

Bestel hier  1 of meerdere kalenders

 

 

Naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail adres:
Aantal kalenders: x € 10 +  portokosten (€ 1,75 per kalender)
Opmerkingen:

*Zodra wij uw e-mail binnen hebben, krijgt u van ons een e-mail bevestiging van uw order met betalingsgegevens.